The idea of them exists

Have a quote I want to retain, it’s a statement about the relation between language and reality. In Dutch, so normally I would translate it. Am very much afraid that’s beyond me tonight.

Kiki Verbeek  ‘Gevangen door verhalen’  uit het boek KUNST|mest voor organisaties, pag 79

 De macht van de taal heeft te maken met een van de functies van taal die benoemen heet. Veel mensen kennen het gevoel van opluchting als je iets wat je al een tijd bezighoudt, hebt uitgesproken of opgeschreven. De opluchting die je op zo’n moment voelt, heeft te maken met het opgeruimde karakter van een benoeming: als je eenmaal hebt bepaald hoe iets in elkaar zit en er woorden aan hebt gegeven, kun je het loslaten. Door het vinden van woorden voor jouw werkelijkheid, creëer je een soort waarheid. Dat deze talige waarheid net zo willekeurig of net zo feilbaar kan zijn als de diffuse gedachte die je had voordat je er woorden aan gaf, wordt meestal gemakshalve terzijde geschoven. Een gedachte of gevoel wordt in de ogen van de wereld geboren op het moment dat er woorden aan worden gegeven.
Een ander aspect aan de stelling dat de macht van het benoemen gemakkelijk tot onrechtmatige toe-eigening leidt, is die onrechtmatige toe-eigening. Mensen die op het juiste moment de juiste woorden kunnen vinden, hebben de touwtjes in handen.  Door een uitspraak over iets te doen of een oordeel over iets te geven, trek je datgene naar je toe en neem je het als het ware in je bezit. Dat dit bezit onrechtmatig kan zijn, is denkbaar: goed formuleren is namelijk niet hetzelfde als weten hoe iets zit, of zorgvuldig hebben onderzocht waar iets uit bestaat. Zo vorm je de werkelijkheid door middel van een goede formulering van de werkelijkheid. George Orwell voert dit concept ver door in zijn roman ‘`1984’, waarin hij de fictieve taal ‘Newspeak’ introduceert. Newspeak is in dit boek de officiële taal van de inwoners van Oceanië en staat volledig in dienst van de ideologie van de communistische totalitaire staat. De taal is nauw verwant aan het Engels, maar heeft een sterk gereduceerde woordenschat en een versimpelde grammatica. Het totalitaire regime van Oceanië zorgt ervoor dat ontwrichtend gedachtegoed geen kans maakt door in Newspeak de taal waarin dit kan worden uitgedrukt onmogelijk te maken. Risicovolle woorden zoals ‘revolutie’ of ‘vrijheid’ bestaan gewoon niet en daarmee zijn ook de concepten verdwenen.. Zo simpel is het: dat waar geen woord voor is, is er niet. 

So things we can’t name don’t exist. My pluses and circles are named for their type, not individually. So does only the idea of them exist?

« <-- previous post next post --> »